Aktualności

Audit ISO 9001:2008

W wyniku pozytywnego zakończenia procesu certyfikacji, CNT Centrum Napraw Technicznych otrzymał certyfikację ISO 9001:2008 dnia 24 sierpnia 2016. Dokument został wydany przez Biuro Certyfikacji SGS. Ostatni audit potwierdził utrzymywanie wysokich standardów zarówno zarządzania jak i utrzymywania technicznego przemysłowych instalacji technicznych.