Aktualności

UZYSKALIŚMY CERTYFIKACJĘ ISO/TS 22163:2017 (IRIS)

Miło nam poinformować Państwa, iż uzyskaliśmy pozytywną ocenę po audycie certyfikującym ISO/TS 22163 (IRIS), który odbył się w dniach 14.09.2019 -17.09.2019. Certyfikat IRIS jest potwierdzeniem najwyższych standardów Zarządzania Firmą oraz wykonywania usług czy produkcji. Pomimo tego, iż certyfikat jest ukierunkowany na branżę kolejową wiele aspektów jest uniwersalnych i świadczy o jakości Firmy. ISO/TS 22163 (IRIS) określa wymagania systemu zarządzania biznesem dla organizacji zajmujących się projektowaniem, rozwojem, produkcją, utrzymaniem (utrzymanie floty, remonty i modernizacje części oraz naprawa) produktów dla sektora kolejowego.

CELEM IRIS JEST POPRAWA JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI TABORU KOLEJOWEGO, SYGNALIZACJI I INFRASTRUKTURY POPRZEZ POPRAWĘ CAŁEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW. Schemat certyfikacji IRIS może być stosowany w całym łańcuchu dostaw produktów związanych z pojazdami szynowymi, sterowaniem ruchem kolejowym, infrastrukturą.

PROCES CERTYFIKACJI jest czasochłonny i składa się z kilku etapów:

  • Wstępny audyt (opcjonalnie) – analiza rozbieżności bieżącej sytuacji i wymaganego standardu
  • Audyt certyfikacji:
  • - etap 1 – przegląd gotowości

    - etap 2 – ocena wdrożenia i skuteczności systemu zarządzania; po zadowalających wynikach, wydawany jest certyfikat ważny przez 3 lata

  • Audyt nadzorujący – w celu sprawdzenia, czy system zarządzania nadal spełnia wymagania
  • Ponowna certyfikacja – po 3 latach, aby potwierdzić ciągłą zgodność i skuteczność systemu zarządzania jako całości.