Oferta


Wentylacja


Powietrze odpowiedniej jakości w zamkniętych pomieszczeniach jest bardzo istotne dla zdrowia oraz dobrego samopoczucia ludzi w nich przebywających. Systemy wentylacyjne są stosowane w celu poprawy warunków pracy oraz wyeliminowaniu dolegliwości wynikających z tzw. syndromu chorego budynku. Instalacje wentylacyjne mogą realizować proces wymiany powietrza z funkcjami jego oczyszczania, ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i osuszania. Wentylację stosujemy zarówno w budynkach mieszkalnych, biurach, sklepach, zakładach usługowych i produkcyjnych oraz wszelkiego rodzaju fabrykach.


Podstawowym zadaniem wentylacji przemysłowej jest usunięcie lub rozcieńczanie zanieczyszczeń powstających w trakcie procesów technologicznych w efektywny i szybki sposób oraz poprawa komfortu przebywania pracowników przez poprawę jakości powietrza z dostarczeniem czystego i świeżego powietrza na potrzeby przebywających ludzi. Wentylację obiektów przemysłowych można wykonać za pomocą systemów kanałowych oraz autonomicznych urządzeń wentylacyjnych, takich jak: aparaty grzewczo-wentylacyjne, centrale bezkanałowe oraz dachowe rekuperatory bezkanałowe.


Wykonujemy zarówno proste wentylacje grawitacyjne jak i rozbudowane systemy z odzyskiem ciepła oraz z pełną regulacją przepływów powietrza.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!